Posts tagged ‘Tutamerika Kongreso de Esperanto’

La lanĉado de Globeto

Esperanta flago. Hodiaŭ mi lanĉas mian unuan Esperantan Projekton: Globeto – Interreta Televido.

Post preskaŭ 1 jaro, finfine mi sukcesis munti kaj publikigi la filmetojn pri TAKE (la 8-a Tutamerika Kongreso de Esperanto). La prokrastado okazis pro manko de tempo por fari ian kroman laboron. Tamen mi nepre farendis tion, do mi kaptis mian tutan liberan tempon, inkluzive postnoktomeze kaj semajnfine, por realigi la du filmetojn.

Mi tro laboris dum la lastaj 4 semajnoj. Unue mi spektis ĉiujn filmetojn, kiujn mi filmis dum la kongreso, proksimume 300 etaj filmoj. Poste mi priskribis ĉiujn sur la papero por plifaciligi la laboron. Due mi skribis gvidilon, rakontante ĉiujn kiuj aperus ĉe la ekrano. Trie mi registris mian paroladon, elektis kelkajn uzotajn muzikaĵojn, sonefektojn, vinjetojn ktp. Poste la plej amuziga sed laciga parto: la muntado, kie mi devus aranĝi ĉiujn bildojn kaj sonojn laŭ la gvidilo… Uf! Finfine mi sukcesis fini la filmetojn kaj vi povas spekti la rezulton sube:


Pri Globeto
Mi kaptas ĉi tiun okazon por lanĉi mian unuan seriozan Esperantan aktivaĵon: “Globeto – interreta televido”. Ĝi temas pri rubriko ĉe mia “YouTube”-a paĝo, kie mi enmetas nur filmetojn en Esperanto aŭ pri Esperanto.

Globeto ne estas oficiala, movada, ŝtata aŭ ligita al ia specifa Esperanta entrepreno. Komence ĝi estas tre simpla projekto, tute sendependa kaj iom privata, ĉar ĝi estas farita de sola Esperantisto, kiu nur ŝatas raporti per filmoj.

Tiuj estas diversaj vinjetoj de Globeto.

Tiuj estas diversaj vinjetoj de Globeto.

Vere mi ne bone scias kiel daŭrigi la aferon, ĉar nuntempe mi ne havas sufiĉan liberan tempon por dediĉi min al Globeto. Tamen mi provos pretigi minimume po 1 filmeto monate, aŭ po 1 filmeto dum 2 monatoj… Mi ne ĝuste scias pri tio, sed mi klopodos daŭrigi ĝin.

Mi opinias ke ankaŭ eblas kunlabori interrete kun aliaj esperantistoj, kiuj estas disaj en la mondo kaj ŝatas filmi kaj foti. Certe tio estas bonega oportuno por konstrui riĉan kaj diversecan kaj internacian aŭdvidan kulturaĵon en Esperanto. Ĉu eblus?

Tiel mi esperas kontribui por la Esperanta ideo, por la disvastigado de nia lingvo, kaj por la lernado de novaj esperantistoj, kiuj volas lerni Esperanton per pli amuzaj metodoj.


La sekvaj paŝoj
Sony Cyber-shot DSC-W350

Sony Cyber-shot DSC-W350

Se vi jam spektis la filmetojn pri TAKE, vi certe perceptis ke bedaŭrinde la kvalito de la bildoj ne estas tiel bona. Ili estas nur videblaj, sed tre malbonaj, ĉar ili estis faritaj per ege simpla fotilo (vidu dekstre). Pro tio, mia celo nun estas aĉeti plibonan kameraon por plibonigi la kvaliton de Globeto, kaj fari la bildojn pliagrablaj al la spektantoj. Mi intencas fari tion en la venonta monato. Tuj poste mi faros novajn filmojn. Mi jam havas kelkajn ideojn kaj bonajn historiojn por rakonti… Pri tio, tuj mi blogos ĉi tie.


Kiel kaj kial fari E-filmetojn?
Nuntempe esprimi sin per filmoj fariĝis tre facila. Ankaŭ fariĝis facila publikigi kaj dissendi filmojn mondskale. Por fari tion, vi ne bezonas esti profesia ĵurnalisto, filmisto aŭ reĝisoro. Vi bezonas nur ian fotilon aŭ filmilon kaj ian komputilon, krom la volo, la vervo, kaj la instigo esprimi sin per filmoj.

La teknikaĵoj por esti filmanto fariĝis iom malmultekosta kaj tre havebla en plejmulto da landoj. Krome ne estas mistero kiel manipuli filmilojn aŭ fotilojn. Tiaj maŝinoj ĝenerale funkcias kiel infanaj kaj amuzigaj ludiloj. Probable la problemo estus la muntado, ĉar la softvaroj por fari tian laboron eble ne estas tiom popularaj inter nefakuloj. Tamen jam estas kelkaj programaroj, kiuj estas tre haveblaj, facile uzeblaj, malmultekostaj aŭ eĉ liberaj, kaj ili kapablas realigi muntadojn kvazaŭ profesinivelo. Mi ekzemple uzas softvaron, kiu nomiĝas “Sony Vegas” kaj ĝin mi rekomendas al la komencantoj.

Sony Vegas: softvaro por munti filmetojn.

Sony Vegas: softvaro por munti filmetojn.

Do faru ni E-filmetojn! Estas facile kaj krome tre utile! Nun mi memoras ke antaŭ 4 jaroj, kiam mi malkovris Esperanton, mi unue serĉis ion ĉe “Youtube”, sed preskaŭ nenio aperis… Tamen nuntempe jam estas pli da E-filmetoj interrete, sed la kvanto ankoraŭ ne sufiĉas. Mi opinias ke la aŭdvidaj produktaĵoj estas nepraj aferoj por Esperanto. Ĝi ebligas ege interesan kulturan interŝanĝon. Ĝi multe helpas la lernadon kaj la disvastigadon de la lingvo. Kaj ĝi povas montri plifacile al neesperantistoj ke nia internacia lingvo estas viva, disa en la tuta mondo kaj estas tre utila. Do antaŭen!


Kion esperas mi?
Per ĉi tiuj unuaj filmetoj mi esperas ke la homoj, kiuj partoprenis en TAKE, sopiros pri tiuj neforgeseblaj tagoj en San-Paŭlo. Kaj tiuj, kiuj ne partoprenis, fariĝos instigataj por partropeni ĉe la venontaj Esperantaj aranĝoj.

Mi ankaŭ volas ege danki al ĉiuj, kiuj estis intervjuitaj; kaj al ĉiuj geamikoj, kiuj helpis iamaniere. Ha, se vi volas komenti aŭ lasi ian opiniojn, bonvole ne hezitu! Skribu sube. Tamen estas grave lasi komentojn ĉe la propra “YouTube”-a paĝo, ĉar tie pli da ordinaraj homoj povos konstati ke Esperanto vere ekzistas. =P

[Fábio Monteiro]

England flagSummary: Today I release my first Esperanto project: Globeto – Internet television.

Bandeira do Brasil.Resumen: Hoy estoy lanzando mi primer proyecto en esperanto: Globeto – tele en Internet.

Bandeira do Brasil.Resumo: Hoje eu estou lançando meu primeiro projeto en Esperanto: Globeto – televisão na internet.

11/06/2012 at 0:01 20 comentários

La unuan kongreson oni neniam forgesos…

Esperanta flago. Raportaĵo pri Tutamerika Kongreso de Esperanto, kiu okazis la pasintan semajnon en San-Paŭlo.

La aŭditorio estis plenplena dum la solena malfermo.

La aŭditorio estis plenplena dum la solena malfermo.

Post unu semajno for, mi ĵus alvenis en mian hejmon. Vere mi malbonfartas nun, ĉar mi kunportis kun mi kapdoloron, gorĝdoloron, nazdoloron, oreldoloron ktp… Nu, mi estis ĉe kongresego de Esperanto (8-a TAKE, 46-a BKE kaj 31-a BEJK), kiu okazis dum la pasinta semajno en San-Paŭlo. Pro la terura vetero de tiu urbo mi estas tiel: tute detruita! Imagu ĉi tiun ekvacion, kara leganto: polucia aero + malaltaj temperaturoj + malhumida aero! La rezulto ne povus esti alia… Malsano!

Alexander Osintsev prezentas Kinofestivalon.

Alexander Osintsev prezentas Kinofestivalon.

Bone, se mi forviŝas ĉi tiun “etan” problemon, mi povas diri, ke la kongreso estis treege bona! Vere ĝi estis mia unua kongreso de Esperanto, pro tio mi estis iomete maltrankvila kaj tre scivola antaŭ la evento, ĉar mi estas nova esperantisto kaj mi ne multe konas la E-kulturon, la E-movadon, E-geamikojn ktp… Tamen la kongreso surprizis min! Multaj interesaj prelegoj kun pluraj temoj, utilaj E-lecionoj, kompetentaj Esperantaj parolantoj, festivalo de kino, fervoraj forumoj kaj debatoj, ĉio organizita komenciĝante akurate. Krome, mi ankaŭ sukcesis babili (aŭ almenaŭ balbuti…) kun diversaj Esperantistoj, inkluzive, eksterlandanoj… Por mi, kiu estas komencanto, la sperto bonegis!

Esperantistoj promenas tra la urbocentro de San-Paŭlo.

Esperantistoj promenas tra la urbocentro de San-Paŭlo.

Sed, kompreneble, nek ĉio estis perfekta… Mi vidis kelkajn strangajn aferojn… Ekzemple, mi spektis prelegon de iu samideano pri sia tridekjara sperto kiel instruisto de Esperanto. Li multe lernis Esperanton, inkluzive, montris siajn plurajn diplomojn; li instruis la internacian lingvon en multaj brazilaj urboj; li fondis diversajn E-klubojn ktp… Tamen, bedaŭrinde, liaj prononcoj estis tute tute tute eraraj! Ĉiuj frazoj! Preskaŭ ĉiuj vortoj havis fonetikajn erarojn! Ha, detalo: li ne prelegis parolante improvize, li vere nur legis tekston antaŭskribitan! Mi estis ŝokita, kaj ankaŭ aliaj spektintoj, inkluzive, eksterlandanoj… En alia ĉambro, mi vidis tre interesan prelegon, la nura problemo: la preleginto simple ne konis la regulon pri akuzativo! Li parolis dum unu horo sen uzi almenaŭ unu akuzativoN. Tiam li feliĉigis min, ĉar mi pensis: “mi ne estas la ununura! Hehe”. Ha, mi ne povas forgesi diri pri la krokodilado en la koridoroj, en kelkaj prelegoj, eĉ en la solena malfermo… Ve, mia kara leganto!

Feliĉe, iu jam klarigis al mi, ke ĉi tiaj problemoj estas normalaj aferoj, kaj okazas eĉ en la respektinda Universala Kongreso… “Ĉu?!”, mi ekkriis.

Krom tio, en la Komuna Loĝejo…

Novaj E-geamikoj en la komuna loĝejo.

Novaj E-geamikoj en la komuna loĝejo.

Tamen, laŭ mi, la plej bona parto de la kongresego okazis en la “Komuna Loĝejo”, kie mi gastiĝis. Proksimume 50 esperantistoj estis gastoj tie, la plejmultoj estis junaj kaj amuzaj homoj. Do okazis multaj babiladoj, ludoj, festetoj, drinkadoj, promenadoj, ktp, ĉio en Esperanto. Mi multe amuziĝis! Tie mi konis multajn novajn esperantistojn, kelkajn el diversaj regionoj de Brazilo, ceterajn el aliaj landoj. Tio estis nur la unua kontakto inter ni, sed mia sento estis ege bona pri ĉiuj… kaj, probable, multoj el ili fariĝos bonaj geamikoj en la estonto…

La Lasta Nokto

Supernova sur la scenejo.

Supernova sur la scenejo.

La kongreso estis finiĝanta kiam ni forlasis la oficialan solenan fermon por fari ion “pli interesan”… Ni iris al iu drinkejo, kie estis okazonta koncertoj de Supernova (brazila Esperanta rokgrupo) kaj Tone (brazila esperantista hiphopisto). La nokto havis la gravajn tri ingrediencojn por esti perfekta: bonan muzikon, drinkaĵojn kaj feliĉajn homojn! Ĉiuj estis treege kontentaj kvazaŭ la brazila futbala teamo gajnus la mondan ĉampionadon! Do la etoso estis ege agrabla, amika kaj amuza. Preskaŭ ĉiuj dancis, kantis, saltis, drinkis, babilis, amikiĝis, flirtis, ridis, fotis, ebriiĝis, ktp, “ĝis la nokto, nokto fin’!”. Kvankam mia malvarmumo malboniĝis en la sekva mateno, mi treege ŝatis tiun nokton…

Raportaĵo pri la Kongresego ĉe “YouTube”

Mi multe filmis kaj fotis la kongresegon. Multajn interesajn personojn mi intervjuis tie. Do mi havas ege bonan materialon por fari interretan E-filmeton! Tamen bedaŭrinde nuntempe mi ne havas tempon por munti la raporton… Ĵurnalismo ne estas facila laboro, mia kara leganto! Sed kiam la filmeto estos preta, mi sciigos vin ĉi tie kaj ĉe la sociaj retoj.

La saldo…

Mi kaj busto de Zamenhof en placo de San-Paŭlo.

Mi kaj busto de Zamenhof en placo de San-Paŭlo.

Fakte, partopreni en la kongreso estis gravega afero por mi, ĉar ĝi min montris, ke mia Esperant-kapablo ankoraŭ estas treege malproksima al la idealo. Paroli kaj babili flue kaj korekte ne estas facila tasko! Ne estas kiel skribi aŭ legi! Ekzemple, en ĉi-teksto mi sukcesas bone esprimi miajn pensojn, sed mi povas skribi malrapide, mi povas halti iom da tempo, konsulti la vortaron aŭ la gramatikon ktp… Dume, paroli estas multe pli malfacila! Vi devas fakte regi kaj posedi la lingvon kaj, krom tio, vi devas rapidege pensi kaj havi sekurecon por diri ion… Bedaŭrinde, mi ankoraŭ ne kapablas fari tion…

Mi malkovris, ke mi bezonas pli E-lecionojn...

Mi malkovris, ke mi bezonas pli E-lecionojn...

Tamen mi perceptis ĉe la kongreso, ke malmultaj esperantistoj vere kapablas babili tute flue kaj kun perfektaj prononcoj. Mi eĉ aŭdis kelkajn “dinosaŭrojn”, kiuj estas tre famaj kaj aktivaj en la brazila E-movado, misparolante aŭ parolante kun tro malagrabla akĉento. Do tio estis grava afero por montri al mi, ke oni devas neniam halti la lernadon. Ĝenerale, la E-geinstruistoj diras, ke Esperanto estas “facilega” lingvo, sed ĉi tia aserto estas tro danĝera, ĉar oni studas Esperanton dum nur tri monatoj kaj, tuj poste, oni diras: “mi scipovas Esperanton!”. Sed laŭ mia rimarkado pri la kongreso, ĉi tio ne estas veraĵo!

Pro tio, jen mia saldo de la kongreso: mia nuna celo estas vere scipovi la internacian lingvon. Lerni, legi, paroli, aŭdi, skribi pli kaj plu ĉiutage, ĉar komunikiĝi kun helpo de gesta lingvo tute ne sufiĉas. Mi esperas fakte scipovi Esperanton en la venonta kongreso… Ĝis tie!

[Fábio Monteiro]

England flagSummary: Article about Panamerican Esperanto Congress, that happened last week in São Paulo.

Bandeira do Brasil.Resumo: Reportagem sobre o Congresso Panamericano de Esperanto, que aconteceu semana passada em São Paulo.


20/07/2011 at 18:44 11 comentários


Languages

Clique sobre a foto e conheça o viajante: Fábio Monteiro.

O Blog

Um blog pra quem gosta de se aventurar pelo mundo. Dicas e relatos de viagem baseados em fatos reais.

Blogo por tiuj, kiuj ŝatas riski sin tra la mondo. Konsiloj kaj rakontoj pri vojaĝoj bazitaj sur realaj okazaĵoj.

A blog for those who like to venture into the world. Tips and travel accounts based on real events.

Un blog para aquellos que gustan de aventurarse en el mundo. Consejos y relatos de viajes basados en hechos reales.

1 de junho de 2016
Hora de viajar!
Clique aqui e assista ao programa!
on Facebook.
Follow me!
Veja fotos!
On Google.

• Digite seu endereço de e-mail abaixo para assinar este blog e receber notificações de novos posts por e-mail.

• Skribu sube vian ret-adreson por aboni ĉi tiun blogon kaj ricevi avizojn pri novaj blogaĵoj per ret-adreso.

• Enter your email address below to subscribe this blog and receive notifications of new posts by email.

• Introduzca su e-mail para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico.

Junte-se a 2.477 outros seguidores

Categorias

Tópicos recentes

Instagram

Viajante no Twitter

Spektu Esperantan Televidon.
Vidu mian profilon ĉe Pasporta Servo.

Posts deste mês

outubro 2017
D S T Q Q S S
« jul    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Coluna Playlist - Jornal O Povo
Fabinho na TV.
Fabinho no rádio.

%d blogueiros gostam disto: