Posts tagged ‘Pasporta Servo’

Mia gastigonto malaperis!!!

Mi almenaŭ profitis la okazon por peti la benon de sankta Zamĉjo ĉe la katedralo de Campeche. =P

Mi almenaŭ profitis la okazon por peti la benon de sankta Zamĉjo ĉe la katedralo de Campeche. =P

Ĉisemajne mi travivis mian unuan frustriĝon ene de mia pasportserva vojaĝo. Antaŭ kelkaj monatoj mi interkonsentis gastigadon en Campeche, historia urbo situata sur la Golfo de Meksiko. Kaj ekde tiam mi ofte kontaktadis tiun eblan gastiganton per retmesaĝo. Ŝajnis ke ĉio estis en ordo kaj la vizito senprobleme konkretiĝus… Tamen unu semajno antaŭ ol mia alveno, li rezignis gastigi min kaj ne plu respondis miajn retmesaĝojn. 😕 La plej malbona parto estis ke mi jam estis aĉetinta flugbileton por vojaĝi de Campeche al Guanajuato. Konsekvence iel mi devis iri tien! Do mi gastiĝis ĉe malmultekosta hostelo dum 5 tagoj… Mi nur bedaŭras ke mi ne parolas Esperante antaŭ unu monato, ekde mi alvenis en Meksiko… 😥

[Fábio Monteiro]

Summary: my host has disappeared!

Resumen: mi anfitrión ha desaparecido!

Bandeira do Brasil.Resumo: meu anfitrião sumiu!

Anúncios

19/10/2013 at 20:51 2 comentários

Adeus, Estados Unidos! E obrigado!

Esperantumante kun Randy kaj amikoj en Atlanta; with Tim drinking in Syracuse; con Allan manejando a New Jersey; e com a minha querida Lena em Charlotte.

Esperantumante kun Randy kaj amikoj en Atlanta; with Tim drinking in Syracuse; con Allan manejando a New Jersey; e com a minha querida Lena em Charlotte.

Bandeira do Brasil.Este é um post especial dedicado a todos os amigos que me ajudaram de alguma maneira durante esses 3 meses nos EUA. Encontrei tanta gente maravilhosa!!! Então, quero dizer de novo: muito obrigado a todos! Sem a ajuda de vocês este sonho não teria sido realizado. Quero mandar um abraço ainda mais apertado àqueles que me hospedaram em suas casas de forma tão carinhosa e acolhedora: Roob Kvasnak, Franklin Montenegro, Randy Dean, Timothy Boronczyk, Allan Fineberg e Erin Piateski. Espero revê-los em breve, quem sabe no Brasil… Muito obrigado, amigos!

Adiaŭ, Usono! Kaj dankon!

Ĉi tiu estas speciala blogaĵo dediĉata al ĉiuj geamikoj kiuj helpis min iamaniere dum tiuj tri monatoj en Usono. Mi renkontis tiom da mirindaj personoj!!! Do mi volas diri denove: dankon al vi ĉiuj! Sen via helpo ĉi tiu revo ne estus realigita. Mi volas sendi brakumon eĉ pli forta al tiuj kiuj gastigis min en siaj hejmoj kun tiom da amikemeco kaj bonkoreco: Roob Kvasnak, Franklin Montenegro, Randy Dean, Timothy Boronczyk, Allan Fineberg kaj Erin Piateski. Mi esperas baldaŭ revidi vin ĉiujn, eble en Brazilo… Dankegon, amikoj!

Promenante kun mia kara Franklin en Johnson City; con la dulce Erinja en Washingnton; with my friend Roob in Fort Lauderdale; e com Neil e amigas esperantistas em New York.

Promenante kun mia kara Franklin en Johnson City; con la dulce Erinja en Washingnton; with my friend Roob in Fort Lauderdale; e com Neil e amigas esperantistas em New York.

Good Bye, America! And Thanks!

This is a special post dedicated to all the friends who helped me in some way during these three months in the U.S. I met so many wonderful people!!! So I want to say again: thank you all! Without your help this dream would not come true. I want to send a hug even tighter to those who put me up in their homes so loving and welcoming: Roob Kvasnak, Franklin Montenegro, Randy Dean, Timothy Boronczyk, Allan Fineberg and Erin Piateski. I hope to see you soon, maybe in Brazil… Thank you, friends!

Adiós, Estados Unidos! Y gracias!

Este es un post especial dedicado a todos los amigos que me han ayudado de alguna manera durante estos tres meses en los EE.UU. Conocí a mucha gente maravillosa!!! Por eso quiero decir una vez más: gracias a todos! Sin su ayuda este sueño no se haría realidad. Quiero enviar un abrazo con más fuerza a los que me alojaron en sus casas de manera tan afectuosa y acogedora: Roob Kvasnak, Franklin Montenegro, Randy Dean, Timothy Borończyk, Allan Fineberg y Erin Piateski. Espero verlos pronto, quizás en Brasil… Gracias, amigos!

[Fábio Monteiro]

24/09/2013 at 14:21 Deixe um comentário

Aare el Estonio en Brazilo

Esperanta flago.Estono vojaĝas tra Brazilon per Pasporta Servo
Ĉisemajne ni ricevis pli unu eksterlandan esperantiston ĉi tie en Fortalezo: Aare Metsamart el Estonio. Li eklernis Esperanton en 1991 kaj per la lingvo li multe vojaĝis kaj konis diversajn landojn kaj malsamajn kulturojn. Inter siaj spertoj, li emfazis la kvin-fojojn, kiujn li vizitis Baraton (li estas budhano!), kaj la loĝadon en Argentino dum 3 jaroj. Tie ĉi, en Brazilo, li feriumas nun duafoje, tamen tio estas la unua vizito al Fortalezo. Bedaŭrinde li restis en nia urbo nur dum tri tagoj, kaj hodiaŭ li iris al Manaŭo, kiu estas urbego situata kerne en la Amazonia ĝangalo. La tuta vojaĝo daŭros dum unu monato kaj li intencas iri al aliaj ejoj kiel: la ĉefurbo Braziljo kaj Mato-grosa Marĉejo.

Aare, Hilbernon, Leandro kaj mi mem.

Aare, Hilbernon, Leandro kaj mi mem.

Bandeira do Brasil.Estoniano viaja pelo Brasil usando a língua Esperanto
Nesta semana, recebemos mais um esperantista estrangeiro aqui em Fortaleza: Aare Metsamart da Estônia. Ele começou a estudar Esperanto em 1991 e através da língua já viajou bastante e conheceu vários países e culturas diferentes. Entre suas experiências, ele destacou as 5 vezes que visitou a Índia (ele é budista!) e os 3 anos em que morou na Argentina. Aqui no Brasil, ele está passando férias pela segunda vez, no entanto esta foi sua primeira visita a Fortaleza. Infelizmente só ficou na cidade durante 3 dias e hoje seguiu para Manaus. A viagem completa vai durar um mês e ele tem intenção de ir a outros lugares como: Brasília e o Pantanal Matogrossense.


England flagEstonian travels through Brazil using the language Esperanto

Aare interparolas kun lernantoj en universitata Esperanta kurso.

Aare interparolas kun lernantoj en universitata Esperanta kurso.

In this week, we welcome another foreigner Esperantist here in Fortaleza: Aare Metsamart from Estonia. He started learning Esperanto in 1991 and, through this language, he has travelled a lot and has known lots of countries and different cultures. Among his experiences, he noted the 5 times which he visited India (he is a Buddhist!) and the 3 years which he lived in Argentina. Here in Brazil he is on vacation for a second time, however this was his first visit to Fortaleza. Unfortunately he stayed in our city only for 3 days and went to Manaus, a big city in the middle of the Amazon jungle. The whole trip will last one month and he intends to go to other places like Brasilia (the capital) and the Pantanal.


Estoniano viaja a través de Brasil utilizando el idioma Esperanto
En esta semana hemos recibido otro esperantista extranjero aquí en Fortaleza: Aare Metsamart de Estonia. Él empezó a estudiar Esperanto en 1991 y a través de la lengua ha viajado mucho y conocido a muchos países y culturas diferentes. Entre sus experiencias, señaló las 5 visitas al India (él es budista!) y los 3 años que vivió en Argentina. Aquí en Brasil, está de vacaciones por segunda vez, sin embargo esta fue su primera visita a Fortaleza. Por desgracia, él permaneció en la ciudad por sólo 3 días y hoy ya fue a Manaus, que es una gran ciudad situata intrínsecamente en la selva amazónica. Todo el viaje tendrá una duración de un mes y él tiene la intención de ir a otros sitios tales como: Brasilia (la capital) y Pantanal.

[Fábio Monteiro]

26/10/2012 at 22:07 Deixe um comentário

Lernante per novaj geamikoj

Esperanta flago. Mia unua sperto kiel E-gastiganto.

Antaŭ du semajnoj, okazis io, kio ege tuŝis min; io, kio faris min repensi pri kelkaj aferoj de mia viv-maniero. Delonge mi ne sentis tian sentaĵon. Eble ĉar nia “moderna vivo” ne donas al ni tempon por percepti, ke ankoraŭ ekzistas beleco kaj “poezio” en nia mondo, en nia ĉiutaga vivo…

Kiu re-malfermis miajn okulojn estis nova amikino, kiu estas belga knabino. Ni interkonatiĝis dum promenado tra urbocentro de San-Paŭlo… Mi tuj klarigos pli bone ĉi tiun rakonton: en la pasinta monato, okazis TAKE (Tutamerika Kongreso de Esperanto) en brazila metropolo San-Paŭlo. Unu tago post la fino de la kongreso, preskaŭ ĉiuj E-geamikoj jam foriris. Tiam mi kaj la belgino havis nenion por fari en la hoteleto. Do, mi proponis al ŝi:

― Ĉu vi ne volus koni la urbocentron? Ĉi tie estas ege teda…
― Kial ne? Ek!

Mi kaj ŝi ĉe la komenc-marko de San-Paŭlo.

Mi kaj ŝi ĉe la komenc-marko de San-Paŭlo.

Tiel nia amikeco komenciĝis…

Post kelkaj tagoj, venis la plej bona sperto: ŝi gastis ĉe mi dum dek tagoj. Jes, mia unua sperto kiel E-gastiganto (ĉar mi estas nova esperantisto…)! Vere, mi ofte gastigas amikojn kaj familianojn, kiuj loĝas en aliaj regionoj de Brazilo, ĉar mia loĝurbo estas tre turisma kaj, pro tio, ĉiuj volas ferii ĉe mi… Tamen gastigi eksterlandan esperantiston estas tute malsama afero…

Fortalezo: unu el la plej turismaj urboj el Brazilo.

Fortalezo: unu el la plej turismaj urboj el Brazilo.

Kompreneble, mi profitis la okazon por multe praktiki Esperanton. Tamen mi sukcesis lerni multegajn aferojn krom la internacian lingvon pro la kultura interŝanĝo. Sendube, tio estas la plej grava donaco, kiun Esperanto donas al ni: la ebleco koni homojn, kiuj havas tute malsamajn pensmanierojn, kutimojn, sintenojn ktp. Tial tiu ĉi sperto estis specialega por riĉigi mian spertprovizon. Precipe, ĉar mia belg-amikino estas treege interesa persono! Tre inteligenta, simpatia, amuza, lingvema, aventurema, kaj ankoraŭ belega kaj kun ege ĉarma E-akĉento! Nekredeble!!! Krom tio, ŝi havas ege modernan kaj fortan sintenadon. Nu, mi ege ŝatas tion! “Virinoj devas ĉiam esti sendependaj kaj memsufiĉaj”, tion ŝi kelkfoje diris, kiam mi volis helpi ŝin… Hehehe. Ĉu ioma feminisma ideo? Eble… Sed vere ŝi havas fortajn opiniojn pri ĉio, kion vi povas imagi, eĉ pri tiklaj temoj… (cetere, kiel ŝi estas ege kritikema, probable, se ŝi legus ĉi-tekston, ŝi komentos sube: “Kia stultaĵo!”. Hehehe.)

Ŝi kaj mi. =D

Ŝi kaj mi. =D

Tamen, samtempe, ŝi estas ege dolĉa, ĝentila kaj afabla knabino. Kaj vere kio plej impresis min estis la maniero malpeza kaj amuza, per kiu ŝi “spektas” la vivon, kaj vivas sian propran vivon. Ŝi jam ellitiĝas kun bela rido sur sia vizaĝo. Tiel bonhumora, ellasante ĝojon kaj trankvilecon, la tempo malrapide pasas antaŭ ŝi. Tial ŝi sukcesas perfekte ĝui ĉion, kio okazas, eĉ simplegajn aferojn kiel: la malvarmecon de la venteto, la bonguston de la manĝaĵo, la suplecon de la plaĝ-sablo, la belecon de la sunsubiro, kaj ĉiuj “etaj” aferoj, kiujn kelkfoje oni forgesas ĝui…

Ni spektas la sunsupreniron... Ho!

Ni spektas la sunsupreniron... Ho!

Strange, mi preskaŭ “osmoze” kaptis el ŝi tiujn instruojn… Tuj post ŝia foriro, mi aŭtomate skribis logan liston pri dezirataj viv-ŝanĝoj, kiuj komenciĝas tiel: “1) Forgesu viajn ‘etajn’ problemojn!; 2) Ne maltrankviliĝu pro stultaĵoj!; 3) Estu pli ridema!; 4) Ĝuu ‘etajn’ plezurojn de la ĉiutaga vivo; 5) ktp…”. Mi ne bone scias kial tio okazis… Eble ĉar mi estas en ŝanĝema viv-etapo… Pripensante pri mia viv-maniero, mia familio, mia laboro, mia viv-filozofio, miaj amikoj, miaj celoj… Pripensante pri ĉio! Kaj plibonigante aŭ korektante kelkajn antikvajn ideojn kaj konceptojn.

Do, por fini ĉi-tekston, mi nur volus danki al mia belg-amikino pro la instruado: dankegon, mia kara Anneleen! Mi esperas tuj revidi vin. Ne forgesu, ke mi ĉiam havas multegajn “pães de queijo”-n ĉe mi, kaj ke mi estas fakulo pri “cafuné”! =P Ĝis baldaŭ!

*Priskribaĵo pri la lasta bildo (klaku sur la foto por pligrandigi ĝin):

Priskribaĵo dekstre.

Priskribaĵo dekstre.

1) Teatrejo: José de Alencar.
2) Ni bierumas kaj esperantumas.
3) Elektronik-muzika festo.
4) Muzeo de Cearao.

P.S.: Ha, tuj post ĉi tiu bonega sperto, mi fariĝis gastiganto ĉe Pasporta Servo! =)

[Fábio Monteiro]

England flagSummary: A few days ago, I hosted a Belgian esperantist friend in my house. This article describes a little about the experience.

Bandeira do Brasil.Resumo: Há alguns dias, eu hospedei uma amiga esperantista belga aqui em casa. Este texto fala um pouco sobre a experiência.


27/08/2011 at 17:39 9 comentários


Languages

Clique sobre a foto e conheça o viajante: Fábio Monteiro.

O Blog

Um blog pra quem gosta de se aventurar pelo mundo. Dicas e relatos de viagem baseados em fatos reais.

Blogo por tiuj, kiuj ŝatas riski sin tra la mondo. Konsiloj kaj rakontoj pri vojaĝoj bazitaj sur realaj okazaĵoj.

A blog for those who like to venture into the world. Tips and travel accounts based on real events.

Un blog para aquellos que gustan de aventurarse en el mundo. Consejos y relatos de viajes basados en hechos reales.

1 de junho de 2016
Hora de viajar!
Clique aqui e assista ao programa!
on Facebook.
Follow me!
Veja fotos!
On Google.

• Digite seu endereço de e-mail abaixo para assinar este blog e receber notificações de novos posts por e-mail.

• Skribu sube vian ret-adreson por aboni ĉi tiun blogon kaj ricevi avizojn pri novaj blogaĵoj per ret-adreso.

• Enter your email address below to subscribe this blog and receive notifications of new posts by email.

• Introduzca su e-mail para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico.

Junte-se a 2.477 outros seguidores

Categorias

Tópicos recentes

Instagram

Viajante no Twitter

Spektu Esperantan Televidon.
Vidu mian profilon ĉe Pasporta Servo.

Posts deste mês

outubro 2017
D S T Q Q S S
« jul    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Coluna Playlist - Jornal O Povo
Fabinho na TV.
Fabinho no rádio.

%d blogueiros gostam disto: