Posts tagged ‘Irmina Szustak’

Ĉu Esperanto geedzigas?

Esperanta flago. Kion vi opinias? Ĵus aperis ĉe “Globeto – Interreta Televido” du filmetoj pri geedziĝo inter esperantistoj.

Certe kiam Zamenhof ekpensis pri ia internacia lingvo, geedzigi homojn ne estis lia ĉefa celo. Tamen kutime la esperantistoj aŭdas pri geparoj – formitaj de homoj el malsamaj landoj – kiuj konatiĝis pere de Esperanto, tuj poste enamiĝis, kaj finfine geedziĝis.

Ŝajnas al mi, ke multaj esperantistoj ŝatus travivi tian sperton, ĉar la plejmulto emas sperti internaciajn kontaktojn. Ankaŭ plaĉas al mi tiun ideon, sed bedaŭrinde mi ankoraŭ ne havis ŝancon koramikiĝi kun bela kaj interesa eksterlandulino… Ankoraŭ… 😉 Eble pro tio, ke Brazilo estas tre fora lando, kaj ne estas facile trovi eksterlandanojn, kiuj parolas Esperanton, ĉie… Tamen mi kredas, ke pro la interreto, tiaj internaciaj rilatoj pli kaj pli eblas, kaj do kreskos la nombro da E-geparoj mondskale. Pro tio mi pacience esperas…

Por nutri la revon de ĉiuj amemaj viroj kaj virinoj ĉirkaŭ la mondo, jen: Esperanto Geedzigas. Du kvin-minutaj dokumentaj filmetoj, kiuj montras la geedziĝon inter unu brazilano kaj unu polino, ambaŭ esperantistoj, kiuj konatiĝis dank’ al Esperanto, kaj ekde tiam konstruas seriozan interrilaton pere de la Internacia Lingvo. Bonŝance ili estas amikoj miaj, kaj mi povis registri ĉion per filmoj kaj fotoj. Kvankam tia historio ne estas novaĵo en Esperantujo, apenaŭ ekzistas aŭdvidaj registraĵoj pri tio. La filmetoj estas tre simplaj kaj faritaj per modestaj teknikaĵoj, sed bone montras kiel Esperanto trafas la korojn de ĝiaj parolantoj. Mi esperas, ke ĉiuj revemaj esperantistoj en la mondo kunprofitos tiun feliĉan momenton spektante la subajn filmetojn.

*Ha, Esperanto Geedzigas unue estis farita por partopreni konkurson “125 jaroj de Esperanto”, okazigita de Germana Esperanto-Asocio dum decembro 2012.


Jes! Nun mi estas vera Reĝisoro! =P

Jes! Nun mi estas vera reĝisoro! =P

Pli moderna filmilo
Finfine mi aĉetis novan kaj pli bonan kameraon, nome Sony HXR-MC50U. Mi feliĉegas, ĉar ekde nun mi povos fari filmetojn kun pli bona kvalito, eĉ kun alta difino (high definition)! Ĝi venis el Usono, kaj mi ricevis ĝin antaŭ iom da tagoj. Do mi ankoraŭ ne havis tempon por fari la unuan filmeton per ĝi, ĉar mi estas traleganta la lernolibreton, kiu instruas pri ĝia funkciado. Venontsemajnfine mi inaŭguros ĝin per testfilmo, kaj tuj poste mi enmetos tiun testaĵon ĉe Globeto.

[Fábio Monteiro]

England flagSummary: Video shows marriage between esperantists from different countries.

Bandeira da Espanha.Resumen: Video muestra matrimonio entre esperantistas de países diferentes.

Bandeira do Brasil.Resumo: Vídeo mostra casamento entre esperantistas de países diferentes.

Anúncios

18/09/2012 at 19:01 2 comentários

Sendaĵo al Germanio

Esperanta flago. Pri la filmeto, kiun mi ĵus sendis al konkurso en Germanio.

Dum la pasinta ĵaŭdo (06/09/2012), mi sendis al Germana Esperanto-Asocio mian filmeton por partopreni konkurson “125 jaroj de Esperanto”. Nun mi estas iomete maltrankvila ĉar eble la filmeto ne atingos Germanion ĝis la limtago: la 30-a de septembro. Laŭ la poŝt-servistino, kiu akceptis min, la sendaĵo probable atingos la celon inter 20 kaj 30 tagoj. Bedaŭrinde ŝi ne povis precize indiki la ĝustan tagon, ĉar tio dependas plurajn faktorojn… Tamen mi esperas ke ĉio kulminos en ĝusta kaj bona finalo, ĉar mi vere volas partopreni, ĉu pro la premio (kompreneble!), ĉu pro tio ke mi kredas ke aŭdvidaj produktaĵoj estas treege gravaj por la evoluo de nia Internacia Lingvo nuntempe.

Tio estas la kovrilo de “Esperanto Geedzigas”.

Tio estas la kovrilo de “Esperanto Geedzigas”.

La filmeto nomiĝas “Esperanto Geedzigas” kaj ĝi estas kvin-minuta dokumenta filmo pri geedziĝo inter geesperantistoj el malsamaj landoj. Unu brazilano kaj unu polino, kiuj konatiĝis dank’ al Esperanto, kaj ekde tiam konstruas seriozan interrilaton pere de la Internacia Lingvo. Tia rakonto ne estas novaĵo en Esperantujo, tamen apenaŭ ekzistas aŭdvidaj registraĵoj pri tio. La filmeto mem estas tre simpla kaj farita per modestaj teknikaĵoj, sed bone montras kiel Esperanto trafas la korojn de ĝiaj parolantoj.

Tre baldaŭ mi esperas publikigi ĝin ĉe la rubriko “Globeto” en mia YouTube-a kanalo.  Ĉisemajne mi ankoraŭ muntos ekstran parton, enhavante kelkajn aferojn kiuj ne eniris en la ĉefa parto pro la eta longeco.  Tuj kiam mi finos tiun laboron, mi publikigos la filmetojn ĉi tie per nova blogaĵo. Ĝis tiam!


La hazarda lanĉado

La E-aktoro dum la intervjuo. Baldaŭ aperos filmeto pri li ĉe Globeto.

La E-aktoro dum la intervjuo. Baldaŭ aperos filmeto pri li ĉe Globeto.

La lanĉado de “Esperanto Geedzigas” jam okazis tute hazarde en la sama tago kiam mi sendis ĝin al Germanio. Pasint-ĵaŭde okazis en mia urbo E-evento, kie fama Brazila esperantisto kaj (okdekajara!) aktoro – nome Amarílio de Carvalho – prezentis teatraĵon al loka esperantistaro. Mi iris tien precipe por intervjui lin kaj tiam prepari novan E-filmeton… Hazarde mi kunportis en mia dorsosako kopion de “Esperanto Geedzigas”, kaj mi montris ĝin al la organizantoj, kiuj tuj perceptis ke ĝi povus malfermi grandstile la artvesperon. Tiel okazis… Tuj post la spektado, la filmeto gajnis amasegojn da aplaŭdoj kaj laŭdoj! 😀

[Fábio Monteiro]

England flagSummary: I’ve just sent a short film to a cinema Esperanto festival in Germany.

Bandeira da Espanha.Resumen: Acabo de enviar un cortometraje para un festival de cine en Esperanto en Alemania.

Bandeira do Brasil.Resumo: Acabo de enviar um curta-metragem para um festival de cinema em Esperanto na Alemanha.

09/09/2012 at 23:55 3 comentários

2011-a Zamenhofa Festo

Esperanta flago. Pasintan sabaton, la 17-an de decembro, okazis Zamenhofa Festo en Fortalezo, Brazilo. Kompreneble mi iris tien kaj nun rakontos preskaŭ ĉion, kio okazis.

Vere mi volus nun publikigi ĉi tie bonkvalitan filmeton pri la Zamenhofa festo en nia E-asocio, tamen okazis problemeto… Kia azenulo mi estas! Mi kunportis al la festo mian filmilon, sed ĝia baterio tute ne sufiĉis! Post malmultaj minutoj da filmado, la filmilo malŝaltiĝis pro manko de energio… Fek! Mi ankaŭ forgesis kunporti la reŝarĝilon aŭ iun kroman baterion. Diable! Tiam mi preskaŭ krevis pro furio! Eĉ ne bonajn fotojn mi sukcesis fari… 😦 Pro tio, mi decidis almenaŭ registri la okazaĵon per ĉi-teksto, ankaŭ ĉar la evento fakte estis registrinda.

ZAMEMberb parolas pri Zamenhof.

ZAMEMberb parolas pri Zamenhof.

Mi estis unu el la unuaj homoj, kiuj alvenis al Cearaa Esperanto-Asocio, ĉirkaŭ je la 5-a kaj duono posttagmeze. Mi profitis la okazon por babili (kaj malhelpi… hehe) la homojn, kiuj estis organizintaj la lastajn detalojn de la festo. Mi ankaŭ profitis la antaŭfestan trankvilecon por intervjui D-ron Wandemberg Morais, kies la kromnomo estas “ZAMEMberg”! Nekredeble! Nu, respondu rapide ĉi tiun divenludon, kara leganto: kiu naskiĝis en la 15-a de decembro, kaj treege bone regas la internacian lingvon, kaj estas kuracisto? Ĉu vi diris “D-ron Zamenhof”? Do vi eraris! La ĝusta respondo estas: D-ro Wandemberg! Serioze! Pro tiuj hazardaĵoj, kelkaj amikoj kromnomis lin “ZAMEMberb”… Hehe. Sciinte tion, mi intervjuis lin pri lia proksimiĝo kaj admiro al Zamenhof… Eble mi uzos ĉi tiun filmeton en alia oportuno…

Manĝaĵoj, kiujn mi ne manĝis...

Manĝaĵoj, kiujn mi ne manĝis...

Mia dua intervjuo (kaj lasta, ĉar la baterio malŝarĝiĝis tuj poste) estis kun Irmina Szustak. Ŝi respondecis pri du aferoj plej gravaj en la festo: la menuo kaj la prelego pri Zamenhof! Cetere, laŭ vi, kiu estas la plej grava? Ĉu la manĝaĵo aŭ Zamenhof? Malfacila demando, ĉu ne? Hehe. Tamen mi konstatis, ke la plejmulto da partoprenantoj estis pli feliĉaj dum la manĝado ol la prelegado… Hehe. Evidente mi ŝercas… 😛 Fakte la partoprenantoj estis pli gajaj kaj babilantaj dum la vespermanĝo, ĉar dum la prelego ili estis tute atentaj aŭskultante la paroladon de Irmina.

Irmina prelegas pri Zamenhof.

Irmina prelegas pri Zamenhof.

Kvankam la plejmulto da esperantistoj scias pri la vivo de la iniciatinto de nia lingvo, rigardi lian historion rakontitan de pola esperantistino estas aparta sperto. Irmina naskiĝis kaj esperantistiĝis en Varsovio, la urbo kie Zamenhof loĝis dum la plej longa parto de lia vivo. Do Irmina paŝis sur la sama grundo, kie paŝis Zamenhof. Ŝi spiris la “saman aeron”, tio estas, ŝi sentis la saman etoson, kiu ĉirkaŭis lin. Tial nature Irmina havas specialan percepton pri la vivo de Zamenhof, kaj aŭskulti ŝin parolante pri ĉi tiu temo vere estas tre interesa. Ŝi montris multegajn fotojn kaj rakontis kelkajn detalojn, kiujn nur esperantistoj el la kerno de Varsovio kapablas rakonti. Krome uzante ŝian ege ĉarman polan akĉenton…

Tarcísio Lima kantas Esperante.

Tarcísio Lima kantas Esperante.

Preleginte pri Zamenhof, Irmina invitis “Tarcísio Lima”-n al la scenejo. Unue la muzikisto parolis pri grandega kaj dikega libro, kiun li kunportis. Ĝi temas pri opero, kiun li verkis Esperante dum dek jaroj! Mi vere fariĝis scivola por aŭdi kaj spekti ĝin, sed malfacile tio okazos, ĉar opero estas nekutima afero en Brazilo, eĉ en Esperanto… Due, Tarcísio ludis gitaron, kantis kelkajn E-muzikaĵojn, kaj ege agrabligis la etoson. Li inkluzive montris sian faman samban version de “La Espero”. Bonege! Cetere, se vi ankoraŭ ne konas la laboron de ĉi tiu genia artisto, mi konsilas vin serĉi liajn muzikaĵojn ĉe interreto. Ha, sube vi povas spekti tiun version de “La Espero” prezentitan dum la Universala Kongreso en Fortalezo en 2002.

Post la eta koncerto, finfine alvenis la manĝhoro. Rapide ĉiuj kuris al manĝejon, kaj manĝis, remanĝis, kaj manĝadis… trinkis, retrinkis, kaj trinkadis… kaj mi nur rigardis, rerigardis, kaj rigardadis! Veeeee! Ve al mi! Mi tute ne povis manĝi, ĉar antaŭ unu tago mia dentistino enmetis en mia buŝo malagrablan dentaparaton, kiu ne permesas min maĉi solidajn manĝaĵojn dum la unuaj horoj…

Mia dentaparato! =P

Mia dentaparato! =P

Bonŝance mi almenaŭ povas t(d)rinki, tial post la manĝado kaj la “oficiala” zamenfesto, mi kaj kelkaj E-geamikoj iris al drinkejo kompreneble por tosti omaĝe al la genieco de Zamenhof… 😉 Bedaŭrinde ne estas fotoj de ĉi tiu mojosa momento pro manko de baterio… Fek (ree)!

PS.: La bildoj, kiuj akompanas ĉi-tekston, vere ne estas fotoj. Ili estis eltiritaj el la malmultaj filmetoj, kiujn mi sukcesas fari. Pro tio, la kvalito ne estas tre bona.

[Fábio Monteiro]

England flagSummary: Zamenhof day in Fortaleza, Brazil.

Bandeira do Brasil.Resumo: dia de Zamenhof em Fortaleza, Brasil.


18/12/2011 at 0:27 Deixe um comentário

Mia Esperanta sabato

Esperanta flago.En la pasinta sabato, mi multe Esperantumis kaj mi rakontas en ĉi-teksto ĉiujn, kiuj okazis.

Mi kaj Irmina, pola amikino, kiu ferias en Fortalezo.

Mi kaj Irmina, pola amikino, kiu ferias en Fortalezo.

Hieraŭ, je la kvina posttagmeze, kiam mi alvenis al Cearaa Esperanto-Asocio, la kunveno jam estas komenciĝinta. Jes, mi malfruiĝis! Tamen mi ankoraŭ vidis ian lecioneton pri pola lingvo. “Ĉu pola?”, vi povas demandi al mi. Jes, kara leganto, hieraŭ ni bonvenigis nian polan Esperantistan amikinon, Irmina Szustak. Kaj ŝi instruis kelkajn bazajn frazojn en la pola, kiel: “Saluton!”, “Bonan tagon!”, “Dankon!”, “Ĝis revido!”, ktp. Kompreneble, mi ne memoras plu la vortojn en la pola… Ili estis ege malfacilaj! Hehe.

Tuj post la parolado de Irmina, okazis manĝado kaj trinkado kaj babilado, ĉiuj samtempe. Tiu estis la plej bona kaj agrabla momento, ĉar la asocio estis plenplena da Esperantistoj kaj ĉiuj gaje interparolas uzante Esperanton. Krom tio, la manĝaĵo estis bongustega! Mi tre ŝatas varmetan kafon kun kuko el manioko! Ha, manioko estas ia manĝebla radiko, kiu estas tipa el Brazilo.

Geamikoj de Cearaa Esperanto-Asocio.

Geamikoj de Cearaa Esperanto-Asocio.

Bone, la aktivaĵoj en la asocio ankoraŭ ne finiĝis. Post la lunĉo, ni kunigis por literatura studado. Nia stud-grupo nuntempe legas la libron “La Eta Princo”, klasika verko skribita de fama franca verkisto, kiu nomiĝas Antoine de Saint-Exupéry.

Ĉiuj ni tenas “La Eta Princo”-n.

Ĉiuj ni tenas “La Eta Princo”-n.

La studado estas simpla, sed efika, kaj okazas jene: unue, ni legas unu ĉapitron, kaj tuj poste ni pripensas, filozofas kaj debatas pri la teksto. Kompreneble, parolante nur Esperante. Tiu ankaŭ estis tre interesa momento…

Post la studado, kelkaj junaj esperantistoj iris al la plej amuziga kvartalo el nia urbo, kiu nomiĝas “Praia de Iracema”. Tie troviĝas pluraj drinkejoj, dancejoj, restoracioj, teatrejoj, kinejoj, kaj ĉiaj ejoj, kiuj amuzigas homojn… La kriterioj por elekti la perfektan lokon estis la prezo de la biero kaj ĝia temperaturo. Laŭ ni, la prezo devas esti malmultekosta kaj la temperaturo de la biero devas esti malvarmega! Tiel ni trovis nian drinkejon kaj “Drinku kaj Lernu” komenciĝis.

Mi kaj geamikoj en renkontiĝeto: “Drinku kaj Lernu”.

Mi kaj geamikoj en renkontiĝeto: “Drinku kaj Lernu”.

Nu, kara leganto, mi imagas, ke vi eble ne konas “Drinku kaj Lernu”, do mi rapide klarigos ĉi tion. Ĝi estas mojosa metodo por lerni kaj praktiki Esperanton. Vere la nomo devenas de tre fama brazila lernlibro, kiu nomiĝas “Aŭdu kaj Lernu”, verkita de tre kompetenta Esperantisto: la majstro Sylla Chaves. Tamen nia metodo estas tute malsama kaj tro malserioza… Ĝi estas bazita sur la jena hipotezo: la drinkado ĝenerale plibonigas nian Esperant-kapablon! Atentu bone, kara leganto: ĉi tio ankoraŭ ne estis science pruvita! Ĝi estas nur hipotezo… Hehe. Sed, laŭ mi, fakte la metodo funkcias! =D

Fuŝa regularo de “Drinku kaj Lernu”.

Fuŝa regularo de “Drinku kaj Lernu”.

La etoso estis tute neformala, ridiga kaj mojosa! La partoprenantoj de “Drinku kaj Lernu” povas babili pri ĉio, kaj tiel okazis. Ni ĝoje konversaciis pri lingvoj, muziko, laboro, drinkaĵoj, interreto, Esperantaĵoj, psikologio, seksumo, vojaĝoj, ĉiaj fuŝaĵoj, ktp. Evidente, ĉiam en Esperanto! Cetere, ni ankaŭ profitis la okazon por skribi tre gravan dokumenton: la regularon de “Drinku kaj Lernu”, kiu enhavas fuŝajn sed obeendajn regulojn (la foto de tiel grava dokumento estas flanke ĉi-teksto). Ha, ĉi tiu renkontiĝo okazas po unu fojo monate kaj la venonta “Drinku kaj Lernu” jam estas markita. Ĝi okazos 30-an de julio 2011.

[Fábio Monteiro]

England flagSummary: My last saturday, at Esperanto world.

Bandeira do Brasil.Resumo: Meu sábado passado, no mundo do Esperanto.


27/06/2011 at 0:09 4 comentários


Languages

Clique sobre a foto e conheça o viajante: Fábio Monteiro.

O Blog

Um blog pra quem gosta de se aventurar pelo mundo. Dicas e relatos de viagem baseados em fatos reais.

Blogo por tiuj, kiuj ŝatas riski sin tra la mondo. Konsiloj kaj rakontoj pri vojaĝoj bazitaj sur realaj okazaĵoj.

A blog for those who like to venture into the world. Tips and travel accounts based on real events.

Un blog para aquellos que gustan de aventurarse en el mundo. Consejos y relatos de viajes basados en hechos reales.

1 de junho de 2016
Hora de viajar!
Clique aqui e assista ao programa!
on Facebook.
Follow me!
Veja fotos!
On Google.

• Digite seu endereço de e-mail abaixo para assinar este blog e receber notificações de novos posts por e-mail.

• Skribu sube vian ret-adreson por aboni ĉi tiun blogon kaj ricevi avizojn pri novaj blogaĵoj per ret-adreso.

• Enter your email address below to subscribe this blog and receive notifications of new posts by email.

• Introduzca su e-mail para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico.

Junte-se a 2.477 outros seguidores

Categorias

Tópicos recentes

Instagram

Viajante no Twitter

Spektu Esperantan Televidon.
Vidu mian profilon ĉe Pasporta Servo.

Posts deste mês

outubro 2017
D S T Q Q S S
« jul    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Coluna Playlist - Jornal O Povo
Fabinho na TV.
Fabinho no rádio.

%d blogueiros gostam disto: