Posts tagged ‘Esperanto Geedzigas’

“Globeto” gajnis premiojn

La du atestiloj ricevitaj de mi. (klaku sur la foto por pligrandigi ĝin)

La du atestiloj ricevitaj de mi. (klaku sur la foto por pligrandigi ĝin)

Finfine, post IJK kaj UK mi ĵus alvenis hejme, kaj tiam mi povas kundividi kun la geamikoj du E-premiojn kiuj alvenis en la pasintaj semajnoj. La unua venis el Ĉinio: la filmeto “Esperanto Geedzigas” gajnis la unuan premion de la rigardantoj de la Pekina Esperanto-filmfestivalo. Mi tre dankas al Ĝoja kiu kunportis el Ĉinio kaj donis al mi la atestilon dum la IJK. La dua premio venis el Usono: la filmetoj “NASK – Nordamerika Somera Kursaro de Esperanto” gajnis de la Kino-Teatro-Festivalo 2014 la premion en la kategorio informfilmo. Mi ege dankas al Jennifer kaj Derek kiuj subskribas la atestilon.

Tiuj premioj vere feliĉigas min!!!  Kvankam mia ĉefa celo ne estas gajni premiojn, sed helpi krei pli modernan E-aŭdvidan kulturon, la premioj almenaŭ indikas ke tiu E-aktivado ne estas tute vana. Multfoje, dum semajnoj da intensa laboro, mi demandas min mem: “Mia Dio, kial mi perdas tiom da tempo pro E-filmoj?”. Dum tiuj momentoj mi kutime ne trovas taŭgajn respondojn, kaj multaj duboj pri mia dediĉo plenigas mian kapon… Pro tio, la premioj almenaŭ pli konkrete montras al mi ian rezulton, kaj kvazaŭ diras: “vidu, stultulo, via laboro ne estas tiel senprofita! Daŭrigu ĝin!”. Jen ia fuelo…

Fine, mi volas danki al ĉiuj kiuj iel helpis kaj helpas min en tiu E-aktivado. Ne temas pri UEA aŭ iu E-organizo, sed temas pri ordinaraj E-geamikoj, kiuj per laŭdaj kaj spronantaj vortoj, instigas min labori pli kaj plu por nia kara lingvo… Dankon al ĉiuj! Tiuj premioj estas dediĉitaj al vi ĉiuj! Mi nur esperas havi sufiĉe da libera tempo por munti kaj publikigi novajn E-filmetojn dum la venontaj monatoj, ĉar mia komputilo plenplenas je ili…

*Por vi kiu ankoraŭ ne spektis la koncernajn filmojn, jen la ligiloj:
1) NASK (1-a parto)NASK (2-a parto)
2) Esperanto Geedzigas (ĉefa parto) / Ekstra parto

[Fábio Monteiro]

Summary: I won two international awards about videos in Esperanto.

Resumen: gané dos premios internacionales por videos en Esperanto.

Bandeira do Brasil.Resumo: ganhei dois prêmios internacionais de vídeos em Esperanto.

Anúncios

13/08/2014 at 11:15 Deixe um comentário

“Esperanto Geedzigas” en la Esperanta Retradio!

Esperanta flago. Globeto (Interreta Televido) vojaĝas tra la Esperantujo.

Hodiaŭ mi estas treege feliĉa kaj emocia! Mi preskaŭ ne kredis kiam mi aŭdis tiun basan kaj belan voĉon reklamante miajn filmetojn pere de la Esperanta Retradio. “Kun granda ĝojo mi prezentas ĉi tie en la Esperanta Retradio tiujn du filmetojn kaj mi esperas ke sekvos multaj similaj belaj raportoj el tiu urbo kaj el la lando”, diris Anton Oberndorfer, unu el la plej konataj voĉoj el Esperantujo. Kompreneble li parolis multe pli, inkluzive laŭde pri Brazilo kaj pri mia urbo… Se vi volas, vi povas aŭskulti ĉion ĉe la suba ligilo:

http://peranto.posterous.com/esperanto-edzperanto-en-brazilo

Tio kortuŝis min speciale, ĉar mi jam konsideras ke la Esperanta Retradio estas parto de mia ĉiutaga vivo. Efektive mi ĉiam amegis radion ekde mi estis infano (cetere, pro tio mi nuntempe profesie laboras en radistacio!). Tamen mi malkovris antaŭ nelonge ke ankaŭ aŭskulti Esperantajn elsendaĵojn estas granda fonto de ĝojo, ĉar oni povas unuigi utilecon kaj amuzon. Ekde tiam mi fariĝis fidela aŭskultanto de la Esperanta Retradio.

La voĉo!

La voĉo!

Grava detalo, kiun mi volas substreki, estas tiu stranga fenomeno, kiu atingas ĉiujn radio-fanatikulojn ĉirkaŭ la mondo. Malgraŭ la manko de bildoj, la voĉoj havas nekredeblan allogan forton! Se la radio-parolanto klare, simpatie kaj interese alparolas, tiam aŭtomate la aŭskultantoj fariĝas amiko de la parolanto! Kaj tio estas mia sento ĉiam kiam mi aŭskultas la voĉon de Anton aŭ de alia kunlaboranto de la Esperanta Retradio. Pro tio mi volas danki al la skipo, kaj peti: bonvole neniam haltu tiun belan laboron!


Strategio por lerni Esperanton per radio

Nuntempe la Esperanta Retradio estas unu el la plej gravaj metodoj, kiujn mi uzas, por lerni Esperanton. Per ĝi oni povas lerni pli ol gramatikaj strukturoj aŭ novaj vortoj. La Esperanta Retradio estas riĉa fonto de informoj pri preskaŭ ĉio, ĉar ĉiu sonartikolo temas pri specifa afero, krome ĝenerale ili ankaŭ liveras ian interesan individuan vidpunkton aŭ propran sperton pri la koncerna temo.

Esperanta Retradio en mia MP3-ludilo.

Esperanta Retradio en mia MP3-ludilo.

La plej bonaj aferoj: la programoj estas mallongaj, ĉirkaŭ kvin-minutaj, do ili ne lacigas la aŭskultantojn kaj tio ankaŭ estas taŭga por sentempuloj, kiel mi… Krom la elŝutebla sonmaterialo, ankaŭ la skribita versio estas kopiebla! Krome ĉiuj sonartikoloj, eĉ la plej malnovaj, restas arkive ĉe la retpaĝo. Do tio estas vera trezoro por Esperantaj lernantoj.

Kiel mi ne havas sufiĉan tempon por eniri en la retpaĝon ĉiutage, do en la fino de ĉiu monato mi elŝultas la tutan materialon de tiu koncerna monato. Tuj poste mi enmetas la sonartikolon ene de mia MP3-ludilo kaj samtempe mi registras KD-on, kiun kutime mi aŭskultas aŭtomobile. La skribitajn versiojn mi presas, bindas kaj konsultas ĉiam kiam la duboj aperas. Tiel mi provas konservi la lingvon aktive en mia kapo, per amuza kaj efika rimedo. Provu, certe vi ne pentu!

[Fábio Monteiro]

England flagSummary: Two videos which I made were mentioned in an international radio.

Bandeira da Espanha.Resumen: Dos videos que hice fueron mencionados en una radio internacional.

Bandeira do Brasil.Resumo: Dois vídeos que eu fiz foram mencionados em uma rádio internacional.

01/10/2012 at 20:38 Deixe um comentário

Ĉu Esperanto geedzigas?

Esperanta flago. Kion vi opinias? Ĵus aperis ĉe “Globeto – Interreta Televido” du filmetoj pri geedziĝo inter esperantistoj.

Certe kiam Zamenhof ekpensis pri ia internacia lingvo, geedzigi homojn ne estis lia ĉefa celo. Tamen kutime la esperantistoj aŭdas pri geparoj – formitaj de homoj el malsamaj landoj – kiuj konatiĝis pere de Esperanto, tuj poste enamiĝis, kaj finfine geedziĝis.

Ŝajnas al mi, ke multaj esperantistoj ŝatus travivi tian sperton, ĉar la plejmulto emas sperti internaciajn kontaktojn. Ankaŭ plaĉas al mi tiun ideon, sed bedaŭrinde mi ankoraŭ ne havis ŝancon koramikiĝi kun bela kaj interesa eksterlandulino… Ankoraŭ… 😉 Eble pro tio, ke Brazilo estas tre fora lando, kaj ne estas facile trovi eksterlandanojn, kiuj parolas Esperanton, ĉie… Tamen mi kredas, ke pro la interreto, tiaj internaciaj rilatoj pli kaj pli eblas, kaj do kreskos la nombro da E-geparoj mondskale. Pro tio mi pacience esperas…

Por nutri la revon de ĉiuj amemaj viroj kaj virinoj ĉirkaŭ la mondo, jen: Esperanto Geedzigas. Du kvin-minutaj dokumentaj filmetoj, kiuj montras la geedziĝon inter unu brazilano kaj unu polino, ambaŭ esperantistoj, kiuj konatiĝis dank’ al Esperanto, kaj ekde tiam konstruas seriozan interrilaton pere de la Internacia Lingvo. Bonŝance ili estas amikoj miaj, kaj mi povis registri ĉion per filmoj kaj fotoj. Kvankam tia historio ne estas novaĵo en Esperantujo, apenaŭ ekzistas aŭdvidaj registraĵoj pri tio. La filmetoj estas tre simplaj kaj faritaj per modestaj teknikaĵoj, sed bone montras kiel Esperanto trafas la korojn de ĝiaj parolantoj. Mi esperas, ke ĉiuj revemaj esperantistoj en la mondo kunprofitos tiun feliĉan momenton spektante la subajn filmetojn.

*Ha, Esperanto Geedzigas unue estis farita por partopreni konkurson “125 jaroj de Esperanto”, okazigita de Germana Esperanto-Asocio dum decembro 2012.


Jes! Nun mi estas vera Reĝisoro! =P

Jes! Nun mi estas vera reĝisoro! =P

Pli moderna filmilo
Finfine mi aĉetis novan kaj pli bonan kameraon, nome Sony HXR-MC50U. Mi feliĉegas, ĉar ekde nun mi povos fari filmetojn kun pli bona kvalito, eĉ kun alta difino (high definition)! Ĝi venis el Usono, kaj mi ricevis ĝin antaŭ iom da tagoj. Do mi ankoraŭ ne havis tempon por fari la unuan filmeton per ĝi, ĉar mi estas traleganta la lernolibreton, kiu instruas pri ĝia funkciado. Venontsemajnfine mi inaŭguros ĝin per testfilmo, kaj tuj poste mi enmetos tiun testaĵon ĉe Globeto.

[Fábio Monteiro]

England flagSummary: Video shows marriage between esperantists from different countries.

Bandeira da Espanha.Resumen: Video muestra matrimonio entre esperantistas de países diferentes.

Bandeira do Brasil.Resumo: Vídeo mostra casamento entre esperantistas de países diferentes.

18/09/2012 at 19:01 2 comentários

Sendaĵo al Germanio

Esperanta flago. Pri la filmeto, kiun mi ĵus sendis al konkurso en Germanio.

Dum la pasinta ĵaŭdo (06/09/2012), mi sendis al Germana Esperanto-Asocio mian filmeton por partopreni konkurson “125 jaroj de Esperanto”. Nun mi estas iomete maltrankvila ĉar eble la filmeto ne atingos Germanion ĝis la limtago: la 30-a de septembro. Laŭ la poŝt-servistino, kiu akceptis min, la sendaĵo probable atingos la celon inter 20 kaj 30 tagoj. Bedaŭrinde ŝi ne povis precize indiki la ĝustan tagon, ĉar tio dependas plurajn faktorojn… Tamen mi esperas ke ĉio kulminos en ĝusta kaj bona finalo, ĉar mi vere volas partopreni, ĉu pro la premio (kompreneble!), ĉu pro tio ke mi kredas ke aŭdvidaj produktaĵoj estas treege gravaj por la evoluo de nia Internacia Lingvo nuntempe.

Tio estas la kovrilo de “Esperanto Geedzigas”.

Tio estas la kovrilo de “Esperanto Geedzigas”.

La filmeto nomiĝas “Esperanto Geedzigas” kaj ĝi estas kvin-minuta dokumenta filmo pri geedziĝo inter geesperantistoj el malsamaj landoj. Unu brazilano kaj unu polino, kiuj konatiĝis dank’ al Esperanto, kaj ekde tiam konstruas seriozan interrilaton pere de la Internacia Lingvo. Tia rakonto ne estas novaĵo en Esperantujo, tamen apenaŭ ekzistas aŭdvidaj registraĵoj pri tio. La filmeto mem estas tre simpla kaj farita per modestaj teknikaĵoj, sed bone montras kiel Esperanto trafas la korojn de ĝiaj parolantoj.

Tre baldaŭ mi esperas publikigi ĝin ĉe la rubriko “Globeto” en mia YouTube-a kanalo.  Ĉisemajne mi ankoraŭ muntos ekstran parton, enhavante kelkajn aferojn kiuj ne eniris en la ĉefa parto pro la eta longeco.  Tuj kiam mi finos tiun laboron, mi publikigos la filmetojn ĉi tie per nova blogaĵo. Ĝis tiam!


La hazarda lanĉado

La E-aktoro dum la intervjuo. Baldaŭ aperos filmeto pri li ĉe Globeto.

La E-aktoro dum la intervjuo. Baldaŭ aperos filmeto pri li ĉe Globeto.

La lanĉado de “Esperanto Geedzigas” jam okazis tute hazarde en la sama tago kiam mi sendis ĝin al Germanio. Pasint-ĵaŭde okazis en mia urbo E-evento, kie fama Brazila esperantisto kaj (okdekajara!) aktoro – nome Amarílio de Carvalho – prezentis teatraĵon al loka esperantistaro. Mi iris tien precipe por intervjui lin kaj tiam prepari novan E-filmeton… Hazarde mi kunportis en mia dorsosako kopion de “Esperanto Geedzigas”, kaj mi montris ĝin al la organizantoj, kiuj tuj perceptis ke ĝi povus malfermi grandstile la artvesperon. Tiel okazis… Tuj post la spektado, la filmeto gajnis amasegojn da aplaŭdoj kaj laŭdoj! 😀

[Fábio Monteiro]

England flagSummary: I’ve just sent a short film to a cinema Esperanto festival in Germany.

Bandeira da Espanha.Resumen: Acabo de enviar un cortometraje para un festival de cine en Esperanto en Alemania.

Bandeira do Brasil.Resumo: Acabo de enviar um curta-metragem para um festival de cinema em Esperanto na Alemanha.

09/09/2012 at 23:55 3 comentários


Languages

Clique sobre a foto e conheça o viajante: Fábio Monteiro.

O Blog

Um blog pra quem gosta de se aventurar pelo mundo. Dicas e relatos de viagem baseados em fatos reais.

Blogo por tiuj, kiuj ŝatas riski sin tra la mondo. Konsiloj kaj rakontoj pri vojaĝoj bazitaj sur realaj okazaĵoj.

A blog for those who like to venture into the world. Tips and travel accounts based on real events.

Un blog para aquellos que gustan de aventurarse en el mundo. Consejos y relatos de viajes basados en hechos reales.

1 de junho de 2016
Hora de viajar!
Clique aqui e assista ao programa!
on Facebook.
Follow me!
Veja fotos!
On Google.

• Digite seu endereço de e-mail abaixo para assinar este blog e receber notificações de novos posts por e-mail.

• Skribu sube vian ret-adreson por aboni ĉi tiun blogon kaj ricevi avizojn pri novaj blogaĵoj per ret-adreso.

• Enter your email address below to subscribe this blog and receive notifications of new posts by email.

• Introduzca su e-mail para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico.

Junte-se a 2.477 outros seguidores

Categorias

Tópicos recentes

Instagram

Viajante no Twitter

Spektu Esperantan Televidon.
Vidu mian profilon ĉe Pasporta Servo.

Posts deste mês

outubro 2017
D S T Q Q S S
« jul    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Coluna Playlist - Jornal O Povo
Fabinho na TV.
Fabinho no rádio.

%d blogueiros gostam disto: