Posts tagged ‘Drinku kaj Lernu’

DKL ekestis en Usono!

DKL pruvas ke biero estas la plej bona paroligilo en la mondo!

DKL pruvas ke biero estas la plej bona paroligilo en la mondo!

Hodiaŭ mi portas vere gravan informon al la DKL-anoj en la tuta mondo: mi okazigis la unuan DKL-an rondon en Usono, kaj ŝajnas ke nia movado havos estontecon ĉi tie, ĉar fakte la komencantoj emas ebriiĝ… Oops! Ili emas lerni Esperanton!!! Por tiuj kiuj ne scias pri kiu temas, mi klarigas ke DKL estas la plej efika metodo por enkapigi Esperanton. Ĝi signifas: “Drinku Kaj Lernu!”. 😀

[Fábio Monteiro]

Summary: studying Esperanto at the bar.

Resumen: estudiando Esperanto en el bar.

Bandeira do Brasil.Resumo: estudando Esperanto no bar.

Anúncios

01/07/2013 at 17:37 4 comentários

La unua E-vojaĝo de Juliana

Esperanta flago. Eksterordinara DKL pri vojaĝo pere de Esperanto.

Post kelkaj monatoj kiam nia E-grupeto estis malkuna, finfine hieraŭ ni okazigis nian Esperantan renkontiĝon “Drinku kaj Lernu”. Efektive estis “DrinkETu kaj LernETu”, ĉar malmulte da homoj aperis pro la subita interreta kunvoko. Malgraŭe tia okazaĵo ĉiam ĝojigas min, ĉar mi ege ŝatas mian E-geamikoj kaj resti longe sen ili fakte sopirigas min (kvankam Larissa kaj Bebel ĉiam estas ege enuigaj ĉar ili devas foriri treege frue! 👿 ) … Do ni multe konvesaciis kaj sufiĉe drinkis! 😀

“Drinketu Kaj Lernetu” (DKL – Fortalezo, Brazilo)

“Drinketu Kaj Lernetu”: Larissa, Bebel, Hilbernon, mi kaj Juliana.

La fakto, kiu estigis la renkontiĝo, estis la alveno de nia amikino Juliana el Eŭropo. Unuafoje ŝi vojaĝis eksterlande pere de nia internacia lingvo! Do ŝi kunportis multajn novaĵojn, montris centojn da fotoj, kaj rakontis ĉion, kion ŝi spertis tie. Resume ŝi gastis ĉe belgia E-amiko kaj dum unu monato konis diversajn lokojn en tri landoj: Belgio, Nederlando kaj Danlando. Efektive tio treege feliĉigis ŝin, kaj tion iu ajn povis rigardi en ŝiaj brilaj okuloj.

Klaku sur la foto por pligrandigi ĝin.

Juliana vojaĝanta!


Amarílio kaj Juliana.

Amarílio kaj Juliana.

Unu el la spertoj

Dum la aventuro, Juliana ankaŭ renkontis alian faman brazilan Esperantiston, Amarílio de Carvalho (foto dekstre). Li estis vojaĝonta al Universalan Kongreson, en Hanojo (Vjetnamio), por prezenti tie E-teatraĵon. Sed, antaŭ tio, li profitis la okazon por ankaŭ prezenti tiun aferon ĉe kelkaj E-kluboj en eŭropaj landoj. Bonŝance Juliana spektis kelkajn prezentadojn liajn.


Ĉu eblas filmeto pri la vojaĝo?

Fakte Juliana nenion filmis, ŝi nur fotis. Tamen dum DKL ni havis ideon por fari filmeton uzante la fotojn, kiuj estis tre belaj kaj interesaj. Ĉisemajne ni skribos la film-gvidilon, kaj mi esperas publikigi la filmeton ĉe interreto ĝis la fino de aŭgusto. Eble tio estos la sekva filmeto de nia E-projekto “Globeto – Interreta Televido”. 😉

[Fábio Monteiro]

England flagSummary: About Juliana’s trip.

Bandeira da Espanha.Resumen: Sobre el viaje de Juliana.

Bandeira do Brasil.Resumo: Sobre a viagem da Juliana.

29/07/2012 at 15:03 Deixe um comentário

Ĉu DKL fariĝis TKL?

Esperanta flago. Pri la pasinta “Drinku kaj Lernu” kaj la venonta Zamenhofa festo.

Mi ĵus rimarkis, ke de longa tempo mi ne blogas tekstojn en Esperanto. Pro tio, mi estas ĉi tie por blogi iun ajn… Bonvole pardonu min, kara E-leganto! Mi povas klarigi mian forestadon: mi estis pliboniganta mian E-kapablon. Serioze! Finfine mi tralegis “Esperanto Sen Majstro”-n, kiu estas leginda kaj legenda klasik-libro de la brazila Esperanta historio. Cetere, mi tuj blogos miajn impresojn pri ĉi tiu verkaĵo en alia blogaĵo…

DKL okazinta en la 3-a de decembro 2011, en Fortalezo, Brazilo.

DKL okazinta en la 3-a de decembro 2011, en Fortalezo, Brazilo.

Klariginte mian forestadon, mi nur volas registri, ke en la pasinta sabato nokte okazis nia mojosa E-renkontiĝeto nome “Drinku kaj Lernu” (DKL). Vere ĉifoje la afero preskaŭ fariĝis “Trinku kaj Lernu”, ĉar la plejmulto da partoprenantoj ne povis drinki! Kial? Preskaŭ ĉiuj havis ian gravan devon por fari dimanĉe matene, do neniu volis ebriiĝi aŭ vekiĝi lacan. Tamen la festeto ne fiaskis pro manko de alkoholaĵo, alie ĝi estis tre agrabla momento por multe babili, ridi, amuziĝi, amikiĝi kaj trinki ege bongustajn kafojn! La okazaĵo vere ege plaĉas al mi…

Ha, geamikoj, nia venonta renkontiĝo jam estas difinita! Irmina kunportis al DKL la novaĵon: en la 17-a de decembro okazos Zamenhofa festo en Fortalezo! Braveeeee! Ĝi okazos en la sidejo de la Cearaa Esperanto-Asocio. Kiam la tago estos pli proksima, ni rememorigos la feston ĉe FaceBook, kaj certigos la ĝustan horon, ĉu jes?! Kompreneble ĉiuj estas invititaj. Ĝis tiam.

[Fábio Monteiro]

England flagSummary: meeting among friends who speak Esperanto in a café.

Bandeira do Brasil.Resumo: encontro entre amigos, que falam Esperanto, em uma cafeteria.


06/12/2011 at 16:56 4 comentários

Mia Esperanta sabato

Esperanta flago.En la pasinta sabato, mi multe Esperantumis kaj mi rakontas en ĉi-teksto ĉiujn, kiuj okazis.

Mi kaj Irmina, pola amikino, kiu ferias en Fortalezo.

Mi kaj Irmina, pola amikino, kiu ferias en Fortalezo.

Hieraŭ, je la kvina posttagmeze, kiam mi alvenis al Cearaa Esperanto-Asocio, la kunveno jam estas komenciĝinta. Jes, mi malfruiĝis! Tamen mi ankoraŭ vidis ian lecioneton pri pola lingvo. “Ĉu pola?”, vi povas demandi al mi. Jes, kara leganto, hieraŭ ni bonvenigis nian polan Esperantistan amikinon, Irmina Szustak. Kaj ŝi instruis kelkajn bazajn frazojn en la pola, kiel: “Saluton!”, “Bonan tagon!”, “Dankon!”, “Ĝis revido!”, ktp. Kompreneble, mi ne memoras plu la vortojn en la pola… Ili estis ege malfacilaj! Hehe.

Tuj post la parolado de Irmina, okazis manĝado kaj trinkado kaj babilado, ĉiuj samtempe. Tiu estis la plej bona kaj agrabla momento, ĉar la asocio estis plenplena da Esperantistoj kaj ĉiuj gaje interparolas uzante Esperanton. Krom tio, la manĝaĵo estis bongustega! Mi tre ŝatas varmetan kafon kun kuko el manioko! Ha, manioko estas ia manĝebla radiko, kiu estas tipa el Brazilo.

Geamikoj de Cearaa Esperanto-Asocio.

Geamikoj de Cearaa Esperanto-Asocio.

Bone, la aktivaĵoj en la asocio ankoraŭ ne finiĝis. Post la lunĉo, ni kunigis por literatura studado. Nia stud-grupo nuntempe legas la libron “La Eta Princo”, klasika verko skribita de fama franca verkisto, kiu nomiĝas Antoine de Saint-Exupéry.

Ĉiuj ni tenas “La Eta Princo”-n.

Ĉiuj ni tenas “La Eta Princo”-n.

La studado estas simpla, sed efika, kaj okazas jene: unue, ni legas unu ĉapitron, kaj tuj poste ni pripensas, filozofas kaj debatas pri la teksto. Kompreneble, parolante nur Esperante. Tiu ankaŭ estis tre interesa momento…

Post la studado, kelkaj junaj esperantistoj iris al la plej amuziga kvartalo el nia urbo, kiu nomiĝas “Praia de Iracema”. Tie troviĝas pluraj drinkejoj, dancejoj, restoracioj, teatrejoj, kinejoj, kaj ĉiaj ejoj, kiuj amuzigas homojn… La kriterioj por elekti la perfektan lokon estis la prezo de la biero kaj ĝia temperaturo. Laŭ ni, la prezo devas esti malmultekosta kaj la temperaturo de la biero devas esti malvarmega! Tiel ni trovis nian drinkejon kaj “Drinku kaj Lernu” komenciĝis.

Mi kaj geamikoj en renkontiĝeto: “Drinku kaj Lernu”.

Mi kaj geamikoj en renkontiĝeto: “Drinku kaj Lernu”.

Nu, kara leganto, mi imagas, ke vi eble ne konas “Drinku kaj Lernu”, do mi rapide klarigos ĉi tion. Ĝi estas mojosa metodo por lerni kaj praktiki Esperanton. Vere la nomo devenas de tre fama brazila lernlibro, kiu nomiĝas “Aŭdu kaj Lernu”, verkita de tre kompetenta Esperantisto: la majstro Sylla Chaves. Tamen nia metodo estas tute malsama kaj tro malserioza… Ĝi estas bazita sur la jena hipotezo: la drinkado ĝenerale plibonigas nian Esperant-kapablon! Atentu bone, kara leganto: ĉi tio ankoraŭ ne estis science pruvita! Ĝi estas nur hipotezo… Hehe. Sed, laŭ mi, fakte la metodo funkcias! =D

Fuŝa regularo de “Drinku kaj Lernu”.

Fuŝa regularo de “Drinku kaj Lernu”.

La etoso estis tute neformala, ridiga kaj mojosa! La partoprenantoj de “Drinku kaj Lernu” povas babili pri ĉio, kaj tiel okazis. Ni ĝoje konversaciis pri lingvoj, muziko, laboro, drinkaĵoj, interreto, Esperantaĵoj, psikologio, seksumo, vojaĝoj, ĉiaj fuŝaĵoj, ktp. Evidente, ĉiam en Esperanto! Cetere, ni ankaŭ profitis la okazon por skribi tre gravan dokumenton: la regularon de “Drinku kaj Lernu”, kiu enhavas fuŝajn sed obeendajn regulojn (la foto de tiel grava dokumento estas flanke ĉi-teksto). Ha, ĉi tiu renkontiĝo okazas po unu fojo monate kaj la venonta “Drinku kaj Lernu” jam estas markita. Ĝi okazos 30-an de julio 2011.

[Fábio Monteiro]

England flagSummary: My last saturday, at Esperanto world.

Bandeira do Brasil.Resumo: Meu sábado passado, no mundo do Esperanto.


27/06/2011 at 0:09 4 comentários


Languages

Clique sobre a foto e conheça o viajante: Fábio Monteiro.

O Blog

Um blog pra quem gosta de se aventurar pelo mundo. Dicas e relatos de viagem baseados em fatos reais.

Blogo por tiuj, kiuj ŝatas riski sin tra la mondo. Konsiloj kaj rakontoj pri vojaĝoj bazitaj sur realaj okazaĵoj.

A blog for those who like to venture into the world. Tips and travel accounts based on real events.

Un blog para aquellos que gustan de aventurarse en el mundo. Consejos y relatos de viajes basados en hechos reales.

1 de junho de 2016
Hora de viajar!
Clique aqui e assista ao programa!
on Facebook.
Follow me!
Veja fotos!
On Google.

• Digite seu endereço de e-mail abaixo para assinar este blog e receber notificações de novos posts por e-mail.

• Skribu sube vian ret-adreson por aboni ĉi tiun blogon kaj ricevi avizojn pri novaj blogaĵoj per ret-adreso.

• Enter your email address below to subscribe this blog and receive notifications of new posts by email.

• Introduzca su e-mail para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico.

Junte-se a 2.477 outros seguidores

Categorias

Tópicos recentes

Instagram

Viajante no Twitter

Spektu Esperantan Televidon.
Vidu mian profilon ĉe Pasporta Servo.

Posts deste mês

outubro 2017
D S T Q Q S S
« jul    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Coluna Playlist - Jornal O Povo
Fabinho na TV.
Fabinho no rádio.

%d blogueiros gostam disto: